Pædofili

BØRNEATTEST / PÆDOFILIREGLER

Folketinget har vedtaget ”Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.”. Bestyrelsen i henholdsvis Vigersted og Kværkeby har drøftet denne lov.

Dette medfører, at der SKAL indhentes børneattest, jfr. loven, på alle ungdomstrænere og evt. holdledere. Blanketten ”Samtykke til indhentning af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister” skal udfyldes af hver enkelt træner / holdleder. Blanketten kan fås ved henvendelse til Janne Kleffel eller via politiets hjemmeside under blanketter. Den udfyldte blanket afleveres / sendes til Janne Kleffel, der efterfølgende videregiver denne til formanden for Kværkeby IF’s bestyrelse Rosemarie Fuglsang, der sørger for at rekvirere børneattesten.

Vigersted IF modtager efterfølgende mundtligt via Rosemarie Fuglsang meddelelse om politiets tilbagemeldinger på børneattesterne, idet det ifølge loven er klart, at der ikke må videregives kopi af børneattesterne.

Bestyrelsen i Kværkeby IF og forretningsudvalget i Vigersted IF har vedtaget følgende leveregler omkring forebyggelse af pædofili: (der er en lille forskel i ordlyden i ét afsnit – dette er markeret med kursiv skrift)

Vi har alle – også frivillige i idrætslivet – ansvar for at beskytte børn og unge mod seksuelle overgreb. Vi har ansvar for, at idrætsforeningen fortsat er det sted, hvor trænere, instruktører, børn og unge kan mødes og opleve spænding, glæde og fællesskab.

Pædofili betyder ”seksuel tiltræning af børn” og er i sig selv ikke strafbart. Det bliver strafbart, når den voksne omsætter sin seksuelle tiltrækning af børn til handling!

Kværkeby IF’s afsnit i levereglerne:

Voksne såvel forældre som trænere m.fl. skal være opmærksomme på:

ÆNDRET ADFÆRD f.eks.

v Undgå træning

v Ved træning – undgå bad

v Indesluttet

v Søger øget opmærksomhed / dialog hos en voksen ved f.eks. ”ondt i maven”.

Vigersted IF’s afsnit om leveregler:

Voksne, såvel forældre som trænere, skal være opmærksom på, hvis børn / unge ændre adfærd f.eks.:

v ønsker at undgå træning

v prøver at undgå bad efter træning

v virker indesluttet

v søger øget opmærksomhed / dialog hos en voksen ved f.eks. ”ondt i maven”

Hvor finder disse seksuelle overgreb så sted?

Alle steder og måske især, hvor børn og unge samles. Rygte / mistanke af enhver art skal IKKE ignoreres, men bringes frem i lyset.

Ret henvendelse til Bestyrelsen hvis du har en mistanke!