BØRNEATTEST / PÆDOFILIREGLER
 
Folketinget har vedtaget ”Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.”.
Dette medfører, at der SKAL indhentes børneattest, jfr. loven, på alle ungdomstrænere og evt. holdledere. Blanketten ”Samtykke til indhentning af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister” skal udfyldes af hver enkelt træner / holdleder. Blanketten kan fås ved henvendelse til Linda Henriksen
Bestyrelsen i Kværkeby IF har vedtaget følgende leveregler omkring forebyggelse af pædofili:
 
Vi har alle – også frivillige i idrætslivet – ansvar for at beskytte børn og unge mod seksuelle overgreb. Vi har ansvar for, at idrætsforeningen fortsat er det sted, hvor trænere, instruktører, børn og unge kan mødes og opleve spænding, glæde og fællesskab.
 
Pædofili betyder ”seksuel tiltrækning af børn” og er i sig selv ikke strafbart. Det bliver strafbart, når den voksne omsætter sin seksuelle tiltrækning af børn til handling!
 
Kværkeby IF’s afsnit i levereglerne:
 
Voksne såvel forældre som trænere m.fl. skal være opmærksomme på:
 
ÆNDRET ADFÆRD f.eks.
Undgår træning
Ved træning – undgå bad
Indesluttet
Søger øget opmærksomhed / dialog hos en voksen ved f.eks. ”ondt i maven”.
 
Hvor finder disse seksuelle overgreb så sted?
Alle steder og måske især, hvor børn og unge samles. Rygte / mistanke af enhver art skal IKKE ignoreres, men bringes frem i lyset.
Ret henvendelse til Bestyrelsen hvis du har en mistanke!