Projektudvalg

KIF Projektudvalg:

Ved KIF generalforsamling i 2012, blev det gamle Haludvalg nedlagt og erstattet med KIF Projektudvalg.

Udsnit fra KIF´s vedtægter:

§ 7 a.

Til erstatning af haludvalget nedsættes et projektudvalg som skal fastholde og udbygge idrætten og andre kulturelle formål i Kværkeby IF, både anlægsmæssigt og aktivitetsmæssigt.

Udvalget skal bestå af 3 medlemmer hvor det ene medlem skal være en repræsentant fra bestyrelsen.

Udvalget vælges for 2 år således at 1 medlem afgår i ulige årstal og 2 medlemmer i lige årstal.

Udvalget konstituere sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Projektudvalgets økonomi holdes adskilt fra Idrætsforeningens økonomi. Projektudvalget kan således ikke forpligte idrætsforeningen, ligesom idrætsforeningen ikke forpligter

projektudvalget.

Udvalget vælges på idrætsforeningens årlige generalforsamling.

Ved fratrædelse af udvalget i utide , kan udvalget selv finde et nyt medlem uden en generalforsamling godkendelse.

Projektudvalgets regnskab revideres at idrætsforeningens revisorer og det revideret regnskab fremlægges til godkendelse på idrætsforeningen ordinære generalforsamling.

Såfremt projektudvalget nedlægges tilfalder udvalgets formue kulturelle formål i Kværkeby efter udvalgets bestemmelse.

KIF Projektudvalg er til for at være tovholder for større projekter i KIF. Projektudvalget indsamler ansøgninger fra udvalgene i KIF, og udvælger det projekt der skal arbejdes med i den kommende tid. Ansøgerne stiller med min. 1 person til projektet.

Projektudvalget stiller ligeledes med 1 person til projektet og sørger for at samle et stærkt hold til projektet. Deltagere i projektet behøver nødvendigvis ikke at være medlemmer af eksisterende udvalg i KIF, men kan være andre med interesse i det givne projekt.

Ansøgningsfristen for større projekter i KIF er i år den 1 april 2013.

Ansøgningen udfyldes i dokumentet her på siden og sendes til Linda@kvaerkebyif.dk

Ansøgning skal indeholde følgende:

- Grundig beskrivelse af projektet

- Hvad kan ansøger selv bidrage med økonomisk til projektet (evt. afdrag over flere regnskabsår)

- Kontaktperson

- 1 person til projektet

- Forventet udbytte af projektet (Målet/formålet)

Juletræssalgsoverskud

Overskuddet fra det årlige juletræssalg vil hvert år blive tildelt til et på forhånd angivet socialt/kulturelt arrangement. Her har KIF og Kværkeby Friskole mulighed for at søge.

Maks. budget er 6000 kr.

Ansøgningen skal indeholde:

- Formål

- Beskrivelse af arrangementet

- Kontaktperson

- Arrangementets ca. pris.

Ansøgningen udfyldes i dokumentet (se nedenfor) og sendes til linda@kvaerkebyif.dksenest den 1. okt.

Juletræssalgsoverskud (åbner i Word) 

Projektansøgning (åbner i Word)