Ref. af generalforsamling 2012

Generalforsamling i Kværkeby I.F, tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19.00,

Pænt fremmøde i år.

Peter Stegmann valgt som ordstyrer.

Formandens beretning:
I det forgangne år har der som vanligt været afholdt Skærtorsdagsfest, Sct. Hans og Familiedag alle med fint overskud. Desuden har der været en aften med Øl-smagning, 2 gode arbejdsdage. Vi har haft god mediedækning hen over året men om det skyldes annoncering i lokalbladet, frem for sognebladet som tidligere, vides ikke.
Janne roser det nye mødelokale som har været under behandling på arbejdsdagene.
Beretningen blev godkendt.

Regnskab v/kasseren:
Alle afdelinger, på nær Badmintonafd. Kom ud med overskud. Badmintonafd. har mistet medlemmer og kommer derfor ud med underskud. Samlet overskud i foreningen ca. kr. 75.000, heraf, hensat til fodboldafdelingen kr. 22.000,- og til bestyrelsen kr. 25.000,-til div. Vedligeholdelse mv.
Regnskabet blev godkendt.

Beretninger fra afdelingerne.
Gymnastik:
Der er afholdt div. arrangementer i gymnastikafdelingen, bl.a. en velbesøgt gymnastikopvisning ca. 150-200 deltagere (tilskuere/gymnaster), Skattejagt til Fodboldkamp, Motionsløb ca. 30 deltagere, Familiedag (frugtbod mv.)Gymnastikweekend i Benløse ca. 60 deltagere fra hele Ringsted, 1.-hjælpskursus ca. 20 deltagere.
Der er desuden god deltagelse på alle gymnastikhold.
Der ses på problematikken omkring lokaler ifbm. Skolelukning, om man måske skal slå sig sammen med Vigersted.

Fodbold:
Der har været i alt 14 hold i gang i denne sæson.
Der har været afholdt div. fodboldafslutninger, Målaktieudtrækning, Lokalopgøret mod VHG, blev der gjort lidt ekstra ud af, Kamp HB Køge mod omegnshold, faldt desværre sammen med demonstrationen mod skolelukning, så fremmødet var ikke så stort som man havde håbet. Mikrofodboldskole med 24 deltagere var en succes, Pigeraketten havde ikke så mange deltagere i år, HB Køge sponsoreret Kastuscup til familiedagen tiltrak mange mennesker. Oldboys havde en sjov bod, hvis overskud gik til ungdommen. Den årlige ung/gammelkamp blev også afviklet. Desuden har der været arrangementer i Vigersted-hallen, som også giver godt overskud.
Der har i løbet af året været afholdt krisemøde, for at skaffe flere/nye frivillige, dette er også lykkedes.
Bl.a. er Michael Søndergaard (kridtmester), Camilla Scharstein (dommeransvarlig) og Anders Sonne (ungdomsformand) trådt til. Der er også kommet ekstra medlemmer i sponsorudvalget og de fleste trænerposter er besat.
Sponsorpengene fra OK, skal søges til ture for ungdomsholdene.

Tennins:
Der var ingen fremmødte fra Tenninsudvalget.
Badminton:
Der er konstateret nedgang i medlemstallet, hvilket forklarer underskuddet, da deres bidrag til hovedforeningen er baseret på foregående års medlemstal.
Der er kun et turneringshold tilbage.
Afdelingen har afholdt klubmesterskab, med mindste antal deltagere nogensinde. Der er fejret både 25-års og 40-års jubilarer
Godt samarbejde med MBK i Vigersted, gør at der er mulighed for at spille både mandag og onsdag i hallen.
Ifølge Finn Andersen, er udmeldingen fra forvaltningen at gymnastiksalen på skolen kan benyttes i den nye sæson.

Haludvalget:
Juletræssalget gav i år kr. 6.700,-, da haludvalget er stærkt reduceret, havde man bedt om hjælp andre steder og der var deltagelse fra borgerforeningen og bestyrelsen. Jeanne takker dem der hjalp.
Der blev diskuteret lidt frem og tilbage om hvorvidt der var brug for en “rigtig” hal:
- enighed om at der er behov for en eller anden form for hal/multihus i idrætsforeningen.
- forslag om at tænke lidt alternativt - måske kan andre bygninger bruges??

Forslag:
Birgit Nielsen, stillede forslag om at lave et arbejdsudvalg, som kan påtage sig opgaver vedr. alt det udvendige, bl.a. trimning af beplantningen, maling af træværk, oprydning mv.
Ønsket er at lave en gruppe der kan mobiliserer krafterne til dette, og som kan styrer hvad der skal gøres, evt. hænge en liste med konkrete arbejdsopgaver op, så man kan melde sig på.
Man kunne godt tænke sig at det evt. kunne være folk som har dagtimer til rådighed, så man ikke altid er afhængig af vejret på de arbejdsdage der ellers afholdes.
Linda foreslår et projektudvalg i stedet for haludvalget, således at denne gruppe arbejder mere målrettet efter specifikke projekter, og finder folk til de enkelte opgaver, så de mennesker der arbejder på de enkelte projekter er bundet op på projektet og ikke valgt ind for en periode.
- der foreslås i den forbindelse en vedtægtsændring som siger >> til erstatning for haludvalget, nedsættes et projektudvalg.
Peter Stegmann understreger at man nok skal præciserer lidt nærmere hvad projektudvalget f.eks. Kunne beskæftige sig med.
Efter justering af teksten i vedtægtsændringen, stilles denne til afstemning.
Ændringen blev enstemmigt vedtaget!

Valg:
Bestyrelsen:

Torben, Anders og Helle genvalgt.
Linda ville gerne gå af i utide, men genovervejede da der ikke var andre som havde lyst til at tage over. Linda valgte alligevel at blive.
Gymnastik:
Helle Knudsen træder ud.
Alle andre genvalgt.

Fodbold:
Janne modtog genvalg
Camilla Scharstein, Anders Sonne og Michael Søndergaard valgt ind.
Tennis:
Alle genvalgt.
Badminton:
Finn og Kirsten modtog genvalgt.
Projektudvalg:
Efter de nye vedtægter skal der være 3 medlemmer.
Linda, Janne og Tage valgt
Revisorer:
Morten Jørgensen og Benedichte Fuglsang genvalgt.

Drøftelse af fremtiden:

Der afholdes Forårsfest d. 3.3. denne erstatter Skærtorsdagsfesten og skulle blive en fast tradition hver den første lørdag i marts.
Der bliver indkaldt til fællesmøde snarest.
Der afholdes Sct. Hans og familiedag i lighed med tidligere år.

Eventuelt:
Vedr. udlån af klubhuset er det ok eller ej???
- det lægges op til bestyrelsen at bestemme hvem og hvad der må udlånes til.
Forslag om at lave fælles hjemmeside med alle byens foreninger.
Velkomstfolder til nytilflyttere om div. foreninger.
Christina Timmol har købt domænet Kværkeby.dk, til dette formål.
Mødet afsluttet.